რეიტინგული სია:

სწორი პასუხები:

3 კლასი, პასუხები:

N1 დავალება - “დასაწყისი” (6 ქულა)

1-ბ 3 ქულა

2-გ 3 ქულა

N2 დავალება - “რებუსი” (8 ქულა)

1-ა 1 ქულა

2-ბ 1 ქულა

3-გ 1 ქულა

4-გ 1 ქულა

5-ა 4 ქულა

N3 დავალება - “დამხმარე” (10 ქულა)

1-დ 2 ქულა

2-გ 2 ქულა

3-ე 2 ქულა

4-ა 2 ქულა

5-ბ 2 ქულა

N4 დავალება - “მესამე ტაიმი” (10 ქულა)

1-ბ 1 ქულა

2-გ 2 ქულა

3-ა 2 ქულა

4-ა 2 ქულა

5-ა 3 ქულა

N5 “ყველაზე ცივი კონტინენტი” (8 ქულა)

1-ბ 1 ქულა

2-ა 1 ქულა

3-გ1 ქულა

4-გ 1 ქულა

5-ბ 1 ქულა

6-გ 1 ქულა

7-ა 1 ქულა

8-გ 1 ქულა

N6 დავალება - “დედა ამოცანა” (10 ქულა)

1-ბ2 ქულა

2-ა 2 ქულა

3-1 1 ქულა

4-8 1 ქულა

5-4 1 ქულა

6-0 1 ქულა

7-გ 2 ქულა

N7 დავალება - “კროსვორდი” (10 ქულა)

1-Family 1 ქულა

2-Lion 1 ქულა

3-Fruit 1 ქულა

4-Dinosaur 1 ქულა

5-Honey 1 ქულა

შიფრი: ბ) Mouse 5 ქულა

N8 დავალება - “ანბანიზაცია” (12 ქულა)

მწერალი 5 ქულა

თხა 2 ქულა

გიგო 2 ქულა

იაკობ გოგებაშვილი 3 ქულა

N9 დავალება - “ნეტავ, რა არის პასუხი?” (6 ქულა)

1-გ 3 ქულა

2-დ 3 ქულა

N10 დავალება - “პალპატინის შეკითხვა” (10 ქულა)

1-ა 3 ქულა

2-გ 3 ქულა

3-დ 4 ქულა

4 კლასი, პასუხები:

N1 დავალება - “დასაწყისი” (6 ქულა)

1-ბ 3 ქულა

2-დ 3 ქულა

N2 დავალება - “რებუსი” (8 ქულა)

1-გ 1 ქულა
2-ბ 1 ქულა
3-ა 1 ქულა
4-ბ 1 ქულა
სიტყვა: ბ)ჯოხი 4 ქულა

N3 დავალება - “სწორია თუ არასწორი?” (10 ქულა)
1-False 1 ქულა
2-True 1 ქულა
3-False 1 ქულა
4-True 1 ქულა
5-False 1 ქულა
6-False 1 ქულა
7-True 1 ქულა
8-True 1 ქულა
9-False 1 ქულა
10-True 1 ქულა

N4 დავალება - “მესამე ტაიმი” (10 ქულა)
1-ბ 1 ქულა
2-ა 2 ქულა
3-გ 2 ქულა
4-ა 2 ქულა
5-ბ 3 ქულა

N5 დავალება - “ბიჭი, რომელიც გადარჩა” (8 ქულა)

1-ა 1 ქულა

2-ბ 1 ქულა

3-ა 1 ქულა

4-გ 1 ქულა

5-ა 1 ქულა

6-ბ 1 ქულა

7-გ 1 ქულა

8-ა 1 ქულა

N6 დავალება - “ხასიათის ამოცანა” (10 ქულა)

1-ა 2 ქულა

2-ბ 2 ქულა

3-1 1 ქულა

4-8 1 ქულა

5-3 1 ქულა

6-7 1 ქულა

7-ბ 2 ქულა

N7 დავალება - “კროსვორდი” (10 ქულა)

1-spring 1 ქულა

2-march 1 ქულა

3-lion 1 ქულა

4-friday 1 ქულა

5-ocean 1 ქულა
შიფრი- ა) China 5 ქულა

N8 დავალება - “ანბანიზაცია” (12 ქულა)

პოეტი 3 ქულა
ხატის 4 ქულა
წინ 2 ქულა
აკაკი წერეთელი 3 ქულა

N9 დავალება - “ნეტავ, რა არის პასუხი?” (6 ქულა)

1-გ 3 ქულა

2-ა 3 ქულა

N10 დავალება - “სად არის ჩემი ცხვირი?” (10 ქულა)

1-ბ 3 ქულა

2-გ 3 ქულა

3-ა 4 ქულა

5 კლასი, პასუხები:

N1 დავალება - “დასაწყისი” (6 ქულა)

1-გ 3 ქულა

2-გ 3 ქულა

N2 დავალება - “რებუსი” (8 ქულა)

1-გ 1 ქულა

2-გ 1 ქულა

3-ა 1 ქულა

4-გ 1 ქულა

სიტყვა: სარკე 4 ქულა

N3 დავალება - “სწორი თუ არასწორი?” (10 ქულა)

1-True 1 ქულა

2-False 1 ქულა

3-False 1 ქულა

4-False 1 ქულა

5-False 1 ქულა

6-True 1 ქულა

7-True 1 ქულა

8-True 1 ქულა

9-False 1 ქულა

10-True 1 ქულა

N4 დავალება - “მესამე ტაიმი” (10 ქულა)

1-ა 1 ქულა

2-ბ 2 ქულა

3-დ 2 ქულა

4-ა 2 ქულა

5-გ  3 ქულა

N5 დავალება - “The Beatles” (8 ქულა)

1-მუსიკის 1 ქულა

2-დაკვრას 1 ქულა

3-კონცერტების 1 ქულა

4-ფულის 1 ქულა

5-ადამიანებად 1 ქულა

6-სიმღერის 1 ქულა

7-მსოფლიოს 1 ქულა

8-მკვლელობის  1 ქულა

N6 დავალება - “ჩახერგილი ამოცანა” (10 ქულა)

მაგალითი1 -19  2 ქულა

მაგალითი2 -51 2 ქულა

1-გ 3 ქულა

2-დ 3 ქულა

3-ბ 4 ქულა

N7 დავალება - “კროსვორდი” (10 ქულა)

1-Brave 1 ქულა

2-seven 1 ქულა

3-parrot 1 ქულა

4-tbilisi 1 ქულა

5-spring 1 ქულა

6-january 1 ქულა

დაშიფრული-Berlin პას: ა) Germany 4 ქულა

N8 დავალება - “ანბანიზაცია” (12ქულა)

პირველი დავალება:სავარჯიშო A

1-1 0,5 ქულა

2-6 0,5 ქულა

3-19 0,5 ქულა

4-14 0,5 ქულა

5-17 0,5 ქულა

6-9 0,5 ქულა

სავარჯიშო B

1-18 0,5 ქულა

2- 1 0,5 ქულა

3-11 0,5 ქულა

4-1 0,5 ქულა

5-12 0,5 ქულა

6-20 0,5 ქულა

7-17 0,5 ქულა

8-1 0,5 ქულა

9-18 0,5 ქულა

მეორე დავალება

1-ავტორი0,5 ქულა

2-სალამურას 0,5 ქულა

მესამე დავალება

პასუხი: არჩილ სულაკაური 3,5 ქულა

N9 დავალება - ნეტავ, რა არის პასუხი? (6ქულა)

1-დ 3 ქულა

2-ბ 3 ქულა

N10 დავალება - “Let the Music Play” (10 ქულა)

1-გ 3 ქულა

2-ბ 3 ქულა

3-ა 4 ქულა

6 კლასი, პასუხები:

N1 დავალება - დასაწყისი (6 ქულა)

1-ბ 3 ქულა

2-ა 3 ქულა

N2 დავალება - “რებუსი” (8 ქულა)

1-გ  1 ქულა

2-დ1 ქულა

3-გ1 ქულა

4-გ1 ქულა

პასუხი: გოლიათი 4 ქულა

N3 დავალება - “სწორი თუ არასწორი?” (10 ქულა)

1-True 2 ქულა

2-False 2 ქულა

3-False 2 ქულა

4-True 2 ქულა

5-False 2 ქულა

N4 დავალება- “მესამე ტაიმი” (10 ქულა)

1-ბ 2 ქულა

2-გ 2 ქულა

3-ბ 2 ქულა

4-დ 2 ქულა

5-ბ 2 ქულა

N5 დავალება - “დისნეილენდი” (8 ქულა)

1-ქალიშვილები 1 ქულა

2-ოჯახი 1 ქულა

3-ფიქრი 1 ქულა

4-სახელი 1 ქულა

5-პირველი 1 ქულა

6-ქუჩა 1 ქულა

7-ნიშნები 1 ქულა

8-სამოთხე 1 ქულა

N6 დავალება - “სიამის ამოცანა” (10 ქულა)

მაგალითი1- 23 1 ქულა

მაგალითი2- 29 1 ქულა

მაგალითი3- 3 1 ქულა

1-ა 2 ქულა

2-ა 2 ქულა

3-ა 3 ქულა

N7 დავალება- “კროსვორდი” (10 ქულა)

1-Monday 1 ქულა

2-east 1 ქულა

3-library 1 ქულა

4-seventy 1 ქულა

5-wives 1 ქულა

6-friday 1 ქულა

7-Mice 1 ქულა

8-hot 1 ქულა

დაშიფრული:malevich პასუხი დ)Russian 2 ქულა

N8 დავალება - “ანბანიზაცია” (12ქულა)

პირველი დავალება სავარჯიშო A

1-1 0,5 ქულა

2-6 0,5 ქულა

3-19 0,5 ქულა

4-14 0,5 ქულა

5-17 0,5 ქულა

6-9 0,5 ქულა

სავარჯიშო B

1-2 0,5 ქულა

2-9 0,5 ქულა

3-30 0,5 ქულა

4-9 0,5 ქულა

სავარჯიშო C

1-28 0,5 ქულა

2-1 0,5 ქულა

3-23 0,5 ქულა

4-11 0,5 ქულა

5-9 0,5 ქულა

მეორე დავალება

1-ავტორი 0,5 ქულა

2-ბიჭი 0,5 ქულა

3-ძაღლი 0,5 ქულა

მესამე დავალება:

პასუხი: არჩილ სულაკაური 3 ქულა

N9 დავალება - “ნეტავ, რა არის პასუხი?” (6 ქულა)

1-გ 3 ქულა

2-ა 3 ქულა

N10 მულტფილმებიც იცინიან (10 ქულა)

1-ა 3 ქულა

2-გ 3 ქულა

3-დ 4 ქულა

7 კლასი, პასუხები:

N1 დავალება - “დასაწყისი” (6ქულა)

1-ა 3 ქულა

2-ბ 3 ქულა

N2 დავალება - “რებუსი” (8 ქულა)

1-გ 1 ქულა

2-გ 1 ქულა

3-დ 1 ქულა

4-ბ 1 ქულა

სიტყვა: კოჭლი 4 ქულა

N3 დავალება - “სწორი თუ არასწორი?” (10 ქულა)

1-False 2 ქულა

2-True 2 ქულა

3-True 2 ქულა

4-True 2 ქულა

5-False 2 ქულა

N4 დავალება - “მესამე ტაიმი” (10 ქულა)

1-დ 1 ქულა

2-ბ 2 ქულა

3-ა 2 ქულა

4-ა 2 ქულა

5-ბ 3 ქულა

N5 დავალება - “ წითელი ჯვარი (8 ქულა)

1-საქმეზე  1 ქულა

2-ადამიანი 1 ქულა

3-ომში 1 ქულა

4-ხელი 1 ქულა

5-თორმეტი 1 ქულა

6-ქუჩაში/ქუჩებში 1 ქულა

7-პალატაში 1 ქულა

8-ცნობილი 1 ქულა

N6 დავალება - “ბოსფორის გამოცანა” (10 ქულა)

მაგალითი1- 1 1 ქულა

მაგალითი2- 8(4) 1 ქულა

მაგალითი3- 5 1 ქულა

მაგალითი4- 3 1 ქულა

1-ბ 2 ქულა

2-გ 2 ქულა

3-ბ 2 ქულა

N7 დავალება - “კროსვორდი” (10 ქულა)

1-Something 1 ქულა

2-Top 1 ქულა

3-Second 1 ქულა

4-Cry 1 ქულა

5-Aunt 1 ქულა

6-Ninety 1 ქულა

7-Cinema 1 ქულა

8-Stole 1 ქულა

დაშიფრული-socrates პას: გ) Greece 2 ქულა

N8 დავალება - “ანბანიზაცია” (12ქულა)

პირველი დავალება: სავარჯიშო A

1-12 0,5 ქულა

2-29 0,5 ქულა

3-5 0,5 ქულა

4-17 0,5 ქულა

5-1 0,5 ქულა

6-11 0,5 ქულა

7-9 0,5 ქულა

სავარჯიშო B

1-3 1 0,5 ქულა

2-1  0,5 ქულა

3-7 0,5 ქულა

4-1 0,5 ქულა

5-17 0,5 ქულა

6-20 0,5 ქულა

7-11 0,5 ქულა

8-1 0,5 ქულა

მეორე დავალება

1-მწერალი 0,5 ქულა

2-ხაზარულა 0,5 ქულა

მესამე დავალება

პასუხი: ნოდარ დუმბაძე 3,5 ქულა

N9 დავალება - “ ნეტავ, რა არის პასუხი?” (6ქულა)

1-ა 3 ქულა

2-ბ 3 ქულა

N10 დავალება - “ვიცი, ვინ მოკლა როჯერ ეკროიდი” (10 ქულა)

1-ა 3 ქულა

2-ა 3 ქულა

3-ბ 3 ქულა

8 კლასი, პასუხები:

N1 დავალება - “დასაწყისი”  (6 ქულა)

1-ბ 3 ქულა

2-გ 3 ქულა

N2 რებუსი - “გამოიცანი დაშიფრული სიტყვა” (8 ქულა)

1-გ 1 ქულა

2-ბ 1 ქულა

3.1-დ 1 ქულა

3.2-ბ 1 ქულა

სიტყვა: კალამი 1 ქულა

N3 დავალება - Winter is coming (10 ქულა)

1-C 2 ქულა

2-D 2 ქულა

3-B 2 ქულა

4-B 2 ქულა

5-B 2 ქულა

N4 დავალება - “მესამე ტაიმი” (10 ქულა)

1-ა 1 ქულა

2-ბ 2 ქულა

3-ა 2 ქულა

4-გ 2 ქულა

5-ბ 3 ქულა

N5 დავალება - „წითელი ჯვარი“ (8 ქულა)

1-ა მაგალითი  

2-ბ 1 ქულა

  3-ბ 1 ქულა

  4-ბ 1 ქულა

  5-ა 1 ქულა

  6-ა 1 ქულა

  7-ბ 1 ქულა

  8-ბ 1 ქულა

  9-ა 1 ქულა

N6 დავალება - „ტრაგიკული ხასიათის ამოცანა ” (10ქულა)

მაგალითი1 - 239 2 ქულა

მაგალითი2 - 8 2 ქულა 

1-ბ 2 ქულა

2-გ 2 ქულა

3-ა 2 ქულა

N7 დავალება - „კროსვორდი” (11 ქულა)

1-Forty 1 ქულა

2-Lemon 1 ქულა

3-Map 1 ქულა

4-Biology 1 ქულა

5-Georgia 1 ქულა

6-Dark 1 ქულა

7-Minute 1 ქულა

8-Made 1 ქულა

9-City 1 ქულა

დაშიფრული-Rembrandt პასუხი- ბ) Dutch 2 ქულა

N8 დავალება - „ანბანიზაცია” (12 ქულა)

პირველი დავალება
სავარჯიშო A

1-12 0,5 ქულა

2-29 0,5 ქულა

3-5 0,5 ქულა

4-17 0,5 ქულა

5-1 0,5 ქულა

6-11 0,5 ქულა

7-9 0,5 ქულა

სავარჯიშო B

1-11 0,5 ქულა

2- 14 0,5 ქულა

3-30 0,5 ქულა

4-9 0,5 ქულა

5-13 0,5 ქულა

6-25 0,5 ქულა

7-9 0,5 ქულა

მეორე დავალება

1-მწერალი 0,5 ქულა

2-ლოჭინში  0,5 ქულა

მესამე დავალება

პასუხი: რევაზ ინანიშვილი 3,5 ქულა

N9 დავალება - „ნეტავ, რა არის პასუხი?” (6 ქულა)

1-დ 3 ქულა

2-ა 3 ქულა

N10 დავალება - „ვიცი, ვინ მოკლა როჯერ ეკროიდი“ (10 ქულა)

1-ბ 3 ქულა

2-ა 3 ქულა

3-გ 4 ქულა

9 კლასი, პასუხები:

N1 დავალება - დასაწყისი (6 ქულა)

1-დ 3 ქულა

2-ბ 3 ქულა

N2 რებუსი - გამოიცანი დაშიფრული სიტყვა (8 ქულა)

1-გ 1 ქულა

2-ა 1 ქულა

3-გ 1 ქულა

4-გ 1 ქულა

სიტყვა: ვაკანდა  4 ქულა

N3 დავალება - And justice for all (10 ქულა) 

1-D 2 ქულა

2-D 2 ქულა

3-B 2 ქულა

4-A 2 ქულა

5-C 2 ქულა

N4 დავალება - მესამე ტაიმი (10 ქულა)

1-ა 1 ქულა

2-გ 2 ქულა

3-ბ 2 ქულა

4-დ 2 ქულა

5-ა 3 ქულა

N5 დავალება - ჯემალ ქარჩხაძის განზომილება (8 ქულა)

 1-გ 1 ქულა

 2-გ 1 ქულა

 3-ა 1 ქულა

 4-გ 1 ქულა

 5-ა 1 ქულა

 6-ბ 1 ქულა

 7-ა 1 ქულა

 8-გ 1 ქულა

N7 დავალება - კროსვორდი (10 ქულა)

1-Table 0,5 ქულა

2-Race 0,5 ქულა

3-Peace 0,5 ქულა

4-Butter 0,5 ქულა

5-History 0,5 ქულა

6-Forgot 0,5 ქულა

7-Lives 0,5 ქულა

8-Never 0,5 ქულა

9-Carnival 0,5 ქულა

დაშიფრული-Beethoven პასუხი- Moonlight Sonata (ჩათვლა:ბეთჰოვენის ნებისმიერი ნაწარმოები) 5,5 ქულა

N8 დავალება - “ანბანიზაცია” (12ქულა)

პირველი დავალება
სავარჯიშო A

1-12 0,6 ქულა

2-29 0,6 ქულა

3-5 0,6 ქულა

4-17 0,6 ქულა

5-1 0,6 ქულა

6-11 0,6 ქულა

7-9 0,6 ქულა

სავარჯიშო B

1-2 0,3 ქულა

2-5  0,3 ქულა

3-2 0,3 ქულა

4-5 0,3 ქულა

5-17 0,3 ქულა

6-9 0,3 ქულა

სავარჯიშო C

1-12 0,5 ქულა

2-3  0,5 ქულა

3-5 0,5 ქულა

4-11 0,5 ქულა

5-9 0,5 ქულა

მეორე დავალება

1-მწერალი 0,5 ქულა

2-ბებერი   0,5 ქულა

3- მგელი  0,5 ქულა

მესამე დავალება

პასუხი: ნუგზარ შატაიძე 2 ქულა

N9 დავალება - ნეტავ, რა არის პასუხი? (6 ქულა)

1-გ 3 ქულა

2-ა 3 ქულა

N10 ახალი ელოიზა (10 ქულა)

1-ა 3 ქულა

2-გ 3 ქულა

3-ბ 4 ქულა

U12 კლასი, პასუხები:

N1 დავალება დასაწყისი (6ქულა)

1-გ 3 ქულა

2-დ 3 ქულა

N2 დავალება რებუსი (8 ქულა)

1-დ 1 ქულა

2-გ 1 ქულა

3.1-ბ (pending) 1 ქულა

3.2-ბ (pending) 1 ქულა

სიტყვა: ჯუჯა 4 ქულა

 

N3 დავალება - “The old Lady” (10 ქულა) 

1-As 1 ქულა

2-In 1 ქულა

3-Of 1 ქულა

4-From 1 ქულა

5-But 1 ქულა

6-In 1 ქულა

1-B 1 ქულა

2-D (pending) 1 ქულა

3-C 1 ქულა

4-C 1 ქულა

N4 დავალება - “მესამე ტაიმი” (10 ქულა)

1-ბ 1 ქულა

1-ბ 2 ქულა

1-გ 2 ქულა

1-ბ-დ 2 ქულა

1-ა 3 ქულა

N5 დავალება - “მარადისობის აღსასრული” (8 ქულა)

1-ა მაგალითი

2-ბ 1 ქულა

3-გ 1 ქულა

4-ბ 1 ქულა

5-ა 1 ქულა

6-გ 1 ქულა

7-გ 1 ქულა

8-ბ 1 ქულა

9-ა 1 ქულა

N6 იოდის ხასიათის ამოცანა (10 ქულა)

მაგალითი1: X1=1    X2=331 2 ქულა

მაგალითი2: X1=2    X2=3 2 ქულა

1-ბ 2 ქულა

2-გ 2 ქულა

3-ბ 2 ქულა

N7 დავალება - კროსვორდი (10 ქულა)

1-labyrinth 1 ქულა

2-Cube 1 ქულა

3-Lake 1 ქულა

4-Democracy 1 ქულა

5-Safety 1 ქულა

6-Balance 1 ქულა

7-Pleasure 1 ქულა

8-Boomerang 1 ქულა

9-Rust 1 ქულა

დაშიფრული-Bukefalos პასუხი-ალექსანდრე მაკედონელი 2 ქულა

N8 დავალება - “ანბანიზაცია” (12ქულა)

პირველი დავალება
სავარჯიშო A

1-12 0,5 ქულა

2-14 0,5 ქულა

3-23 0,5 ქულა

4-6 0,5 ქულა

5-1 0,5 ქულა

6-29 0,5 ქულა

7-5 0,5 ქულა

სავარჯიშო B

1-1 0,5 ქულა

2-19  0,5 ქულა

3-11 0,5 ქულა

4-1 0,5 ქულა

5-18 0,5 ქულა

6-9 0,5 ქულა

მეორე დავალება

1-მოღვაწე 1 ქულა

2-ატლასი 1 ქულა

მესამე დავალება

პასუხი: ვახუშტი ბაგრატიონი (ბატონიშვილი) 3,5 ქულა

N9 დავალება ნეტავ, რა არის პასუხი?(6 ქულა)

1-ა 3 ქულა

2-გ 3 ქულა

N10 ეშმაკეული შეკითხვა (10 ქულა)

1-ბ 3 ქულა

2-დ 3 ქულა

3-ა 4 ქულა