გადახდა შესაძლებელია ინტერნეტ ბანკით ან  მოცემული ბანკების ნებისმიერ ფილიალში, ანგარიშის ნომერზე:

გუნდურ შეჯიბრის რეგიონულ ეტაპზე მონაწილეობა ერთ მონაწილეზე შეადგენს 20 ლარს


საქართველოს ბანკის BOG:  GE07BG0000000101466758

თიბისი ბანკის TBC: GE53TB7977936080100006

დანიშნულებაში ვუთითებთ მოსწავლის გუნდისა და სკოლის დასახელებასა და მონაწილის სახელ გვარს 

მიმღები - შპს "ბრეინსი" ს/კ 412729908