მონაწილეობის საფასური შეადგენს 20 ლარს

 

გადახდა შესაძლებელია ინტერნეტ ბანკით ან  მოცემული ბანკების ნებისმიერ ფილიალში, ანგარიშის ნომერზე:
საქართველოს ბანკის BOG: 
GE07BG0000000101466758GEL

თიბისი ბანკის TBC: GE53TB7977936080100006GEL

დანიშნულებაში ვუთითებთ სკოლის დასახელებას, გუნდის სახელს, ასევე კაპიტნის სახელსა და გვარს.

მიმღები - შპს "ბრეინსი" ს/კ 412729908